سپهر حالش خوب است و از تمام دوستاني كه احوال او را پرسيدند تشكر مي كنند. نتيجه عمل اين بود كه سپهر خيلي لوس شده و ديگه دلش نمی خواد به مهد برود. منتظر شیرین کاریهای سپهر باشید.

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦

 

دكترها موضوع را خيلي ساده گرفته اند. يك عمل جراحي ساده. اما هر چي بيشتر تشريح مي كنند،‌مامان بيشتر مي ترسد. دكترها به كارشان وارد هستند. اما نمي دانند كه تيغ جراحي كه براي آنها فقط يك وسيله كار است، چطور نگراني را به دل مامان و بابا راه مي دهد.

سپهر فردا يك عمل جراحي دارد. برايش دعا كنيد.فقط دعا كنيد كه سلامت به خانه برگردد.

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦