قفل کردن ماشين

دزدگیر ماشین بابا اسباب بازی من است. اسمش " لی-سوئیچ" است. یعنی که با بقیه "لی"ها ( کلیدها) فرق داره.

سوار ماشینم بودم و لی-سوئیچ بابا هم دستم بود. وقتی از ماشین سواری خسته شدم، پارکش کردم و ازش پیاده شدم. بعد لی-سوئیچ را طرف ماشینم گرفتم و با همان ژستی که بابا ماشینش را قفل می کند، ماشینم را قفل کردم.

تازه فهمیدم که مامان تمام مدت حواسش به من بوده و وقتی من ماشینمو قفل کردم کلی ذوق کرد و با هیجان بابا رو صدا کرد و براش تعریف کرد. بابا که باورش نمی شد کلی از من خواهش کرد که دوباره ماشینو قفل کنم. اما مگه آدم دوبار ماشينو قفل می کنه؟! نمی دونم این آدم بزرگها برای چی الکی انقدر ذوق زده شدند.

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ مهر ،۱۳۸٤