برداشتهای سپهر از بزرگترها

مامان سپهر دچار گرفتگر عضلات شده و کمر و پشتش درد گرفت. دکتر توصیه کرده استراحت کند و پشتش را گرم کند. مامان به توصیه بزرگان فامیل از اتو برای گرم کردن موضعی استفاده می کند. اين هم برداشتهای سپهر از بیماری مامان: 

 

مامان  خوابیده است.

سپهر: دخترم، چی شده؟ کمرت درد می کنه؟!

مامان: 

 

 

سپهر زمین می خورد.

سپهر: آخ کمرم.

مامان: چی شد؟

سپهر: کمرم درد گرفت. اتوم کن.

مامان:

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٤