سپهر و پی‌پی

 

لی لی حوضک سپهر:

...جوجو افتاد تو حوضک، نوشی درش میاره، نوشی می شورتش، آخ آخ پی پی کرده، بشورش...

 

 

 

سپهر گوشه آشپزخانه ایستاده و به جلو زل زده است.

مامان: سپهر چی شده؟

سپهر: برو کنار. دارم پی پی می کنم!

 

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٤