سپهر و جيش و پی پی و ...

۱-

سپهر در مورد استفاده بزرگترها از دستشوئي كنجكاوي نشان مي دهد. در راستاي همين كنجكاوي،‌رفته بود در توالت فرنگي را باز كند. اما نتوانسته بود. آمد به مامانش گفت: چرا در جيشش باز نمي شه؟

 

۲-

سپهر در حال آشنايي با عمليات مهم و حياتي توالت رفتن است.

روي لگن مي نشيند. اما وقتي جيشش نمي آيد مي گويد: نوشي، جيش رو روشن كن.

 

۳-

سپهر تازه دارد با شكل و شمايل پي پي آشنا مي شود. هربار بعد از پي پي ، آن را نگاه ميكند.

مامان منيژ دلمه بادمجان درست كرده. مامان يك دلمه توي بشقاب گذاشته و مي خواهد بخورد كه سپهر جلو مي‌آيد و با تعجب مي پرسد: اين پي پي يه؟

مامان:

(شما بوديد دلمه رو مي خورديد؟!)

 

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥