سپهر و تنبيه

سپهر كار بد مي كند. مامان سپهر را تنبيه مي كند.

مامان:  برو تو اتاق در را هم ببند. هر وقت معذرت خواستي مي توني بياي بيرون.

سپهر به اتاق مي رود. چند دقيقه بعد از اتاق خارج مي شود.

مامان: اومدي معذرت خواهي كني؟

سپهر:‌نخير، اومدم ماشينمو ببرم.

مامان:

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥