نون خيار دار

سپهر مريض است و نبايد خيار بخورد. بابا در آشپز خانه مشغول خوردن خيار است. سپهر وارد مي شود. بابا تمام خيار را در دهانش مي گذارد.

سپهر: بابا اميد، چي خوردي؟

بابا(با دهان پر): نون.

سپهر: نونش خيار هم داشت؟

بابا:

 

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥