سپهر فارسی حرف می زند

سپهر گاهي خودش را به مريضي مي زند.

 

سپهر : مامان، تب دارم.

مامان: كو؟

سپهر دستش را روي پيشاني اش مي گذارد و مي گويد: ايناهاش.

 

 

سپهر روي تخت دراز كشيده است.

مامان: سپهر،‌پاشو.

سپهر: نمي تونم.

مامان: چرا؟

سپهر: حالم مريض شده.

 

اين هم سبک جديد حرف زدن سپهر:

سپهر تفنگ پلاستيكي را رو به مامان مي گيرد و مي گويد: مامان، بمر!

 

 

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥