چند تا از شيرينکاريهای سپهر

سپهر در را محکم بهم می کوبد.32.gif از صدای در می ترسد.26.gif می پرد بغل مامانش و با تعجب و ترس می گوید:نوشی، چی شد؟!02.gif

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مامان جلوی آینه مشغول کشیدن دستی به سر و روی خودش است.01.gif سپهر سر می رسد و با اشاره به لبهایش داد می زند: بمال، بمال!05.gif

 

بابابزرگ سپهر مشغول چایی دم کردنه. قوری را که برمی دارد سپهر داد می زند: نکن، نکن، جیزه!11.gif

 

سپهر توپش را انداخت. توپ قل خورد و دور رفت.18.gif

مامان: سپهر توپت رفت.

سپهر: خدا مرگم بده، توپ رفت.

مامان:11.gif

 

پ.ن: بچه ها لغت هایی که بزرگترها به کار می برند خیلی سریع یا دمی گیرند و تکرار می کنند. اما کاربرد این لغات را چطور و چه وقت یاد می گیرند، خدا می داند.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید