آقا سپهر!

سپهر مکالمه قشنگی با بابوس دارد که هر دو از آن لذت می برند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بابوس: بابا یه پسر قشنگی داشت، اسمشو چی گذاشت؟

سپهر: آقا سپهر!

سپهر به خوبی فهمیده که این جواب همه را خوشحال و شاد می کند.

 

بابوس سوال همیشگی اش را از من می پرسد، اما حوصله جواب دادن ندارم.28.gif بابوس مشغول چایی خوردن است . رفتم که قند بردارم و بخورم. اما بابوس نذاشت. 02.gifهر چی اصرار کردم قبول نکرد.31.gif بالاخره وقتی دیدم که بابوس به هیچوجه کوتاه نمی آید، یک فکر عالی کردم. 33.gifیک لبخند زدم و با ناز گفتم: بگم آقا سپهر؟!03.gif

 

/ 0 نظر / 4 بازدید