آقا رفت؟

در تلویزیون یک آقایی صحبت می کند. بعداز چند دقیقه برنامه تموم شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سپهر : نوشی، آقا رفت؟

مامان: بله آقا رفت.

سپهر( با صدای بلندتر): آقا رفت؟

مامان (با صدای معمولی): بله مامان جان. آقا رفت.

سپهر( با فریاد): آقا رفت؟

مامان( تقریبا عصبانی با فریاد): بـــــــله، آقا رفت.

سپهر تعجب می کند.

سپهر( با صدای خیلی یواش): نوشی،آقا رفت؟

مامان(نجواکنان): بله مامان، آقا رفت.

سپهر شاد و خندان راهش را می کشد و می رود.

به نظر شما منظور سپهر چی بود؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید