سپهر از همه باسوادتر است

سپهر توی مهدکودک انگليسی ياد می گيرد و در خانه تمرين می کند.

سپهر:What is your name?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مامان: my name is nooshi.

سپهر:What is your name?

بابا: my name is omid.

سپهر: What is your name?

مامان منيژ: my name is manij.

سپهر:  What is your name?

بابا فيروز: my name is firooz.

سپهر: What is your name?

خاله پري: my name is parinaz.

مامان:What is your name?

سپهر: I am Sepehr.

اينجا بود كه همه فهميدندهيچكس  سواد انگليسيش قد سپهر نيست.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید