قفل کردن ماشين

دزدگیر ماشین بابا اسباب بازی من است. اسمش " لی-سوئیچ" است. یعنی که با بقیه "لی"ها ( کلیدها) فرق داره. 01.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سوار ماشینم بودم و لی-سوئیچ بابا هم دستم بود. وقتی از ماشین سواری خسته شدم، پارکش کردم و ازش پیاده شدم. بعد لی-سوئیچ را طرف ماشینم گرفتم و با همان ژستی که بابا ماشینش را قفل می کند، ماشینم را قفل کردم.

تازه فهمیدم که مامان تمام مدت حواسش به من بوده 32.gifو وقتی من ماشینمو قفل کردم کلی ذوق کرد و با هیجان بابا رو صدا کرد و براش تعریف کرد. 32.gifبابا که باورش نمی شد کلی از من خواهش کرد که دوباره ماشینو قفل کنم. اما مگه آدم دوبار ماشينو قفل می کنه؟!28.gif نمی دونم این آدم بزرگها برای چی الکی انقدر ذوق زده شدند.26.gif

 

/ 0 نظر / 8 بازدید