يکسال با مهد کودک

مهد كودك سپهر يك فيلم از كارهاي بچه ها در طول سال در مهد گرفته و به خانواده ها مي دهد.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دردلهای مامان سپهر

پسرم، تو كي بزرگ شدي كه من نفهميدم. كي تونستي خودت غذا بخوري و قاشق را گاهي دست چپ و گاهي دست راست بگيري. كي انقدر بزرگ شدي كه وقتي اسمت را مي پرسند با اسم و فاميل خودت را معرفي كني. كي تصميم گرفتي دندانپزشك بشوي كه من نفهميدم. چطور باور كنم اين پسري كه رو به دوربين ايستاده و شعر مي خواند همان پسر كوچولوي من است. همان كوچولويي كه وقتي به دنيا آمد قدرت نداشت مك بزند. چطور باور كنم تو انقدر مستقل شدي كه از ميان بچه هاي مهد دوست صميمي انتخاب كرده اي و سر ميز نهار كنار دست او مي نشيني. چطور باور كنم كه توي صف مي ايستي تا نوبتت شود و شعر " هويج" بخواني. تو توي مهد كه هستي هيچ كي مراقبت نيست. هيچكس نگرانت نيست. اما تو خودت پشت ميز مي نشيني و نقاشي مي كشي. حرفهاي مربي را درمورد گاو و فوائد آن گوش مي كني و جواب سوالاتش را ميدهي. تو كي انقدر مستقل شدي و من نفهميدم. عزيزم، باورم نمي شود تو داري بزرگ مي شوي و ديگر محتاج من نيستي. اما فراموش نكن توي دل من يك جاي بزرگ هميشه براي توست و نگران توست. حتي اگر مردي شوي.

 

توي دفتر مهدكودك نوشته شده كه بچه ها در مورد صرفه جويي و آداب تلويزيون نگاه كردن آموزش ديده اند.

مامان: سپهر، وقتي مي خوايم تلويزيون نگاه كنيم چيكار مي كنيم؟

سپهر: چراغ آشپزخونه رو خاموش مي كنيم.

مامان:18.gif

 

سپهر: مامان، من و امير حسين از خدا خواستيم كه ما رو دختر كنه!

مامان: 11.gifبراي چي؟

سپهر: آخه مي خوايم دختر بشيم.

مامان: 06.gifدخترها كه ماشين بازي نمي كنن.

سپهر: باشه مامان، قول مي دم دختر نشم!

مامان:19.gif

 

/ 0 نظر / 38 بازدید