سپهر و صندلی ماشين

مامان و باباي سپهر دو سال تلاش كردند تا به سپهر بفهمانند كه جاي بچه در صندلي عقب ماشين است و نبايد جلو بنشيند. حالا سپهر با اكراه پذيرفته كه اگر جلو بنشيند، آقاي پليس دعوايش مي كند.

مامان چشمش به يك بچه افتاد كه در ماشين كناري، بغل مامانش نشسته بود.

مامان: واي،چه ني ني قشنگي!

سپهر(خيلي جدي): جلو هم نشسته.

مامان و بابا:13.gif

 

/ 0 نظر / 6 بازدید