سپهر حالش خوب است و از تمام دوستاني كه احوال او را پرسيدند تشكر مي كنند. نتيجه عمل اين بود كه سپهر خيلي لوس شده و ديگه دلش نمی خواد به مهد برود. منتظر شیرین کاریهای سپهر باشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید