سپهر فقير

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سپهر بابا فيروز(كه همان بابوس تكميل شده است) را بغل كرده است. خاله مي گويد: اين باباي منه.

سپهر: نه، باباي خودمه.

خاله: مگه تو خودت بابا نداري؟

سپهر: بابا اميد دارم. بابا فيروز دارم. بابابزرگ دارم. مامان منيژ دارم. مامان نوشي دارم. خاله پري دارم. عمه دارم. ماشين قرمز دادم. پول هم ندارم!04.gif

 

/ 0 نظر / 10 بازدید