کشف بزرگ

من يك كشف بزرگ كردم. روي صورتم درست بالاي دهنم دو تا سوراخ هست كه مامان بهش مي گه دماغ. آنها را قبلا توي آينه ديده بودم. فقط نمي‌دانستم مي‌شود دست تويشان كرد. من ديشب موقع خواب آنها را كشف كردم و خواب از سرم پريد. فقط نمي دانم چرا مامان از اين كار من خوشش نيامد و دعوايم كرد. تازه يك كشف ديگر هم كردم. اين سوراخها روي صورت مامان هم بود. حتما شما هم از اين سوراخها روي صورتتان داريد. امتحان كنيد!27.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید