سپهر کلک

سپهر و بابا اميد با هم اختلاف نظر پيدا كردند. سپهر گريه سر مي دهد.17.gif مامان منيژ از طبقه پائين سپهر را صدا مي زند كه پيشش برود. سپهر كه تازه گريه اش تمام شده با ديدن مامان منيژ اداي گريه كردن در مي آورد.02.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خاله پري ناز: برو كلك. تو كه بهت بر نمي خوره كه گريه كني.

سپهر اول نگاهي توي آينه مي اندازد. بعد رو به خاله مي كند و مي گويد: چشمامو ببين!20.gif

خاله:11.gif

 

همه دارند تلويزيون نگاه مي كنند. مامان و بابا مي خواهند كانال را عوض كنند، اما ظاهرا سپهر با اين كار موافق نيست. چون كنترل تلويزيون را برمي دارد و پشتش قايم مي كند و مي‌گويد: پيشي برد!32.gif

 

مامان و بابا توي تلويزيون غرق شده اند. تلويزيون يكدفعه خاموش مي‌شود. مامان و بابا با عصبانيت به سپهر نگاه مي‌كنند كه كنترل تلويزيون دستشه و با خونسردي مي‌گويد: برق رفت!10.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید