خريد از شهروند

رفته بودم شهروند خرید.32.gif سوار سبد خرید شده بودم و جیغ می زدم که مامان خریدهایش بده به من بریزم توی سبد. 18.gif سبد همه پر از جنس بود، اما مامان من کم خرید کرده بود.15.gif من هم تا دیدم یک سبد پر از کنارم رد می شه چند تا از خریدهایش را برداشتم ریختم توی سبد خودم!04.gif

 

پ.ن.ای دوستان وبلاگی يکی به بابای اروند بگه با وبلاگش چه کرده که نه تنها نمی تونم براش پيغام بزارم، بلکه حتی ديگه نمی تونم وبلاگش رو باز کنم.

/ 0 نظر / 7 بازدید