سپهر هم قانون می سازد

سپهر يك حرف بد مي زند كه در مهدكدوك ياد گرفته. مامان و بابا او را دعوا مي كنند و او قول مي دهد كه ديگر اين حرف را تكرار نكند. هنوز چند دقيقه از قول سپهر نگذشته كه دوباره حرف زشت را تكرار مي كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مامان: سپهر، مگه تو قول ندادي اين حرف رو تكرار نكني؟

سپهر كه فهميده كار اشتباهي كرده،‌مي گويد: نه، قول ندادم. اگه قول داده بودم بايد مامانو بوس مي كردم.

مامان:

ظاهرا سپهر براي خودش قوانين نانوشته اي دارد كه در مواقع لزوم به آنها متوسل مي شود.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید