ساشی‌شی

من روي خاله پرپر اسم گذاشتم."ساشي‌شي" 06.gifچرا؟ داستان دارد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يكشب كه رفته بوديم پارك  خاله ستاره‌ها رانشون من داد و گفت: س... تا... ره . من هر چي فكر كردم ديدم اين لغت خيلي سخته.33.gif اما براي اينكه دل خاله را نشكنم گفتم سا شي شي . خاله هم كلي ذوق كرد.04.gif من هم براي اينكه بيشتر خوشحال شود هي تكرار كردم. از اون روز به بعد هروقت خاله را مي‌ديدم براي اينكه نشونش بدم حرفهايش را ياد گرفتم ستاره‌ها را نشون مي‌دادم و مي‌گفتم ساشي شي. خاله انقدر خوشحال مي‌شد كه من يواش يواش تا خاله را مي‌ديدم ياد ستاره‌ها مي‌افتادم. اين بود كه ديگه خاله را ساشي‌شي صدا زدم تا هم او خوشحال شود و هم من!07.gif

 

/ 0 نظر / 4 بازدید