سپهر و تنبيه

سپهر كار بد مي كند. مامان سپهر را تنبيه مي كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مامان:  برو تو اتاق در را هم ببند. هر وقت معذرت خواستي مي توني بياي بيرون.

سپهر به اتاق مي رود. چند دقيقه بعد از اتاق خارج مي شود.

مامان: اومدي معذرت خواهي كني؟

سپهر:‌نخير، اومدم ماشينمو ببرم.

مامان:11.gif02.gif

 

/ 0 نظر / 6 بازدید