پسرخاله باهوش

خاله به پسرخاله گفته برو پياز بيار. پسرخاله رفته تخم مرغ آورده گفته مامان اين پيازه؟11.gifباز بگيد ايرانی ها وقتی می روند خارج استعدادهايشون شکوفا می شود. اين از پسرخاله فرنگ رفته من.04.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید