سپهر و حرف بد

سپهر متاسفانه از اطرافيان سه تا حرف بد ياد گرفته كه گاهي تكرار مي كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-     پدس غوله: يعني پدر سوخته كه ورد زبون خيلي از بزرگترهاست و خيلي ها اصلا آن را حرف بدي نمي دانند.

2-     بي وجدان: كه بعضي از دوستان ناباب مامان و بابا يادش دادند.

3-     زهرمار: كه اصلا معلوم نيست كي و كجا ياد گرفته و خوشبختانه خيلي كم تكرار مي كند.

البته يك دوست خوب مامان هم دو تا كلمه خوشگل يادش داده كه راه مي رود و تكرار مي كند.

1-     جيگر طلا

2-     پسر طلا04.gif

 

 

پسر خاله آمريكائي از مامانش دو تا ني ني خواسته كه از بيمارستان بخرند. يكيش دختر باشه و يكي پسر. اما وقتي مامان براش توضيح داده كه وقتي دو تا ني ني داشته باشند مامان ديگه نمي تونه به كارهاي او برسد و او بايد بعضي كارهايش را خودش انجام بدهد، فكرهاشو كرده و گفته: اگه من نتونم كارهامو خودم انجام بدم مي توني ني ني ها رو پس بدي؟!26.gif06.gif32.gif

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید