بيچاره بابا

مامان وسپهر رفتند که بخوابند. سپهر شیر می خورد و مامان براش قصه تعریف می کند. بابا که مسئولیت جمع کردن ظرفهای آشپزخانه بهش محول شده توی اتاق می اید و شروع می کند به بوس کردن ونوازش سپهر.10.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مامان: برو به کارهات برس، بزار سپهر بخوابه.

بابا: حالا می خوام یک کم کنار پسرم باشم. بعد می رم.08.gif

سپهر: بابا، پاشو برو، دیگه.34.gif

بابا:26.gif

مامان:04.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید