مامان نوشی يا نوشی خالی

سپهر به ميل خودش ديگر مامانش را نوشي صدا نمي كند. مامان گاهي دلش براي نوشي گفتن او تنگ مي شود.07.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مامان: سپهر من كي هستم؟

سپهر: مامان نوشي

مامان:بگو نوشي.

سپهر: مامان نوشي.

مامان: نه، بگو نوشي خالي.

سپهر: مامان نوشي خالي!04.gif

 

اينجا بود كه مامان فهميد بچه ها حق انتخاب دارند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید